Web Choze.cz

Web Choze.cz - night

Web Choze.cz - day

Ilustrace choze.cz

Choze.cz

  • Ilustrace
  • logo
  • webdesign

Klient: Josef Čistecký
Zadání: Vytvoření vektorové ilustrace, webové prezentace a vizitek.
Podrobnosti: Zajímavý projekt který zahrnoval vytvoření dynamické webové stránky se zajímavým prvkem prolínání dvou témat, denní a noční. Téměř celý web byl vytvořen v Illustrátoru za pomoci vektorů. Z toho nejnáročnější bylo nakreslení hlavní postavičky která je hlavním a nejvýraznější prvkem webu.

Stránky on-line →